Hartedroom

2009-2010 (Arjan Kuiper)

STICHTING HARTEDROOM

Ongeveer 1.000 kinderen in Nederland lijden aan cardiomyopathie. Een ernstige, vaak aangeboren, nog ongeneselijke hartspierziekte. Bijna de helft van deze kinderen sterft binnen vijf jaar na constatering van de ziekte. De Stichting Hartedroom wil dat er meer over deze aandoening bekend wordt en financiert wetenschappelijk onderzoek, onder meer om de behandeling en levenskwaliteit van deze zeer zieke kinderen te verbeteren. Een droom die de Lions graag ondersteunen is genezing van kinderen met cardiomyopathie.

Meer informatie: www.hartedroom.nl