STICHTING LEERGELD

Stichting Leergeld zorgt ervoor dat kinderen die om financiële redenen niet kunnen meedoen aan (buiten)schoolse activiteiten, daar toch aan kunnen deelnemen. De noodzaak voor elk kind om zich te blijven ontwikkelen is ook een zaak waar de lions van  Dommel en Aa zich hard voor maken.

Meer informatie: www.leergeld.nl