President René Huijbers 2014-2015

STICHTING MAMA VITA

Moeders van kinderen met autisme weer in hun eigen kracht en zelfvoorzienend.

Geschiedenis

Mama Vita ontstond in augustus 2010 met 4 moeders en in december was er een eerste bijeenkomst met 20 moeders omdat er nog niet een plek was waar je als moeder naar toe kon gaan om met andere moeders lief en leed te delen en relaties mee op te bouwen. Mama Vita is puur uit een eigen behoefte ontstaan.

De moeders herkenden bij elkaar het onbegrip in de omgeving en durfden nergens meer heen door het onaangepaste gedrag van onze kinderen met autisme. Zelf zoekend naar wegen voelden we ons buitengesloten en onbegrepen. Dit levert continue stress, onmacht en frustratie op. Het blijkt dat het merendeel van de moeders van kinderen met een beperking dit ervaren, dit horen wij nu van de moeders die naar de bijeenkomsten in het land komen.

In september 2011 is Mama Vita officieel een stichting geworden met 2 regionale bijeenkomsten met ongeveer 80 moeders. In mei 2012 heeft Mama Vita een evenement georganiseerd waardoor er nog meer bekendheid kwam en er 150 vrouwen uit heel Nederland waren. Op dit moment zijn er 15 regio’s actief.

Visie

Verbinding en opleiding realiseren om moeders in hun kracht te zetten en te houden. Zodat er een beweging op gang komt die daadkrachtig verandering kan brengen op elk vlak als het gaat over autisme vanuit de moeders gezien.

Doelstellingen

Stichting Mama Vita is een actief platform/steungroep voor moeders en andere verzorgsters (de zogenaamde mantelverzorgers) van kinderen/jongeren en jongvolwassenen met een vorm van autisme.