Voedselbank Boxtel

2012-2013 (Cleem Snijders)

VOEDSELBANK BOXTEL

De Voedselbank heeft, naast  het tegengaan van verspilling, het bestrijden van verborgen armoede als hoofddoel. De voedselbank verstrekt voedsel aan mensen die tijdelijk een netto-besteedbaar inkomen hebben onder de norm. De voedselbank Boxtel e.o. helpt ook cliënten uit de omliggende gemeenten. De noodzaak voor elk mens om zich te blijven ontwikkelen en aan armoede te ontsnappen is bij uitstek een zaak waar de Lions van dommel en Aa zich  graag hard voor maken.

Meer informatie: www.voedselbankboxtel.nl