Kunst & Kidz

Huidig project: Kunst& Kidz

President Ferdy Steger

Als kunstenaar draag ik kunst en cultuur een warm hart toe. Gezien de ontwikkelingen m.b.t. de ondersteuning voor kunst en cultuureducatie, voorzie ik, m.n. in de basisschoolleeftijd, een sterke teruggang. Echter draagt cultuureducatie, naast ontwikkeling van de creativiteit in verschillende kunst richtingen, in grote mate bij aan het creatief en oplossingsgericht leren denken.

Veel subsidies vallen weg ook in Boxtel. Hierdoor is het volgen van kwalitatief goed onderwijs in kunst en cultuur voor een grote groep kinderen slechter bereikbaar. Zeker voor ouders die niet beschikken over voldoende middelen om hun kind aan kunst en cultuur te laten proeven.

Concreet betekent dit dat ik het geld dat wij binnenhalen in mijn presidentsjaar wil besteden aan kunst- en cultuureducatie voor kinderen uit het basisonderwijs in Boxtel. Door het oprichten van de stichting Kunst & Kidz wil ik mogelijkheden creëren voor die kinderen die weinig tot geen kans hebben in aanraking te komen met kunst.

Kunst & Kidz.

Kunst en Kidz heeft als doelstelling kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar te laten proeven aan workshops kunst en cultuur. De stichting organiseert workshops waar kinderen aan deel kunnen nemen. De deelname is gratis. De workshops worden eventueel georganiseerd in het weekend. De workshops worden verzorgd door professionals.

De professionals, de ruimte en de benodigde materialen worden betaald uit de gift van de Lions. Uiteraard is het de doelstelling om zoveel mogelijk workshops te verzorgen voor een grote groep kinderen. Wij streven naar een ruime donatie.

De tentoonstelling

We laten de kinderen niet alleen proeven aan kunst en cultuur, we laten ook hun inspanningen zien in Boxtel. We streven er naar om de kinderen hun opgedane kennis ook te laten zien aan de bewoners van Boxtel. We willen dat de cultuur blijft voortbestaan en dat toekomstige generaties kunnen blijven genieten van kunst en cultuur.